مردمان متمدن

 All personal life rested on secrecy, and possibly it was partly on that account that civilised man was so nervously anxious that personal privacy should be respected

ارزش حقیقی و شخصیت واقعی هرکس جزء اسرار است و آشکار نمی شود و شاید تا حدی به همین خاطر است که مردمان متمدن با هیجان و شور خاصی ادعا می کنند که باید راز اشخاص را محترم شمرد و آن را بروز نداد.

 

بانویی با سگ کوچکش / آنتوان چخوف 

/ 3 نظر / 19 بازدید
alive

[گل]

sajad.a.h

تازه بعضی اوقات شخصیت بعضی ها مثل من چند لایه هست.[نیشخند]

مجتبی

جمله ی زیبایی بود:)