آنچه چشم و گوشمان از او می بیند ...

از دیدگاه پیش پا افتاده ترین چیزهای زندگی, هر آدمی یک ذات منسجم ساخته پرداخته نیست که برای همه یکسان باشد و او را به همان سادگی بتوان شناخت که قرارداد یا وصیت نامه ای را می شود خواند؛ شخصیت اجتماعی ما ساخته فکر دیگران است. حتی کار بسیار ساده ای که آن را دیدن شخصی که می شناسیم, می نامیم. تا اندازه ای یک کار فکری است. قالب ظاهر فیزیکی آدمی را که می بینیم از همه برداشتهایی که از او داریم پر می کنیم و بدون شک این برداشتها در پدید آوردن شکل کلی ای که در نظر می آوریم, بیشترین نقش را دارند. برداشتهای ما رفته رفته آن چنان کامل در قالب گونه های شخص جا می گیرند, آن چنان دقیق با خط بینی اوهمخوان می شوند, آن چنان خوب به زیر و بمهای صدای او که پنداری پوشش شفافی باشد شکل می دهند که هر بار که چهره او را می بینیم و صدایش را می شنویم, آنچه چشم و گوشمان از او می بیند، می شنود همان برداشتهاست.

 

در جستجوی زمان از دست رفته/ ج اول: طرف خانه سوان/ ص: 82

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجتبی

کسی که غریزه ی قوی ای در تکنیک های رفتاری داره ، به طور شگفت انگیزی قادر هست تا اهدافِ خوشو در دنیا پیش ببره ... رفتار شناسی و رفتارخوانی بخشِ وسیعی از سیاستِ قدرتهایِ بزرگ جهانی رو در برمیگیره تا از طریقِ اون با شناساییِ رفتارهای غیرارادی فرد بتونن با ذهنش ارتباط برقرار کنن