ندانسته!

انسان همیشه ندانسته، حتی در لحظه های عمیق ترین پریشانی ها ، زندگیش را طبق قوانین زیبایی میسازد....می توان به راستی انسان را ملامت کرد که طی زندگی روزمره در برابر این اتفاقات بی اعتناست و بدین ترتیب بعد زیبایی را از زندگی خود سلب می کند

 

پ.ن: بار هستی / میلان کوندرا

/ 0 نظر / 5 بازدید