نپرسید... نخواهید...

از من نپرسید کیستم و از من نخواهید بی تغییر باقی بمانم... بگذارید کار بررسی اوراق هویتمان را به پلیس ها و مأموران دولتی مان بسپاریم

 

فوکو / باستان شناسی دانش 

/ 2 نظر / 3 بازدید
محمد

این حرف خیلی عمیق و خیلی ضروری است. خیلی ممنون.

محمد

منبع این حرف دقیقا کدوم کتابه؟