افسانه سیندرلا

امروزه علم گرایی و گرایش به مفروضات علمی، وضع مشابه به مفهوم دموکراسی پیدا کرده است. علم زمانی به اسطوره تبدیل شد که به امری بی چون و چرا بدل گردید و یک به یک ویژگی های اسطوره شدن را به درون خود راه داد . این تصور که گمان می رود علمی شدن یگانه راه حل بشریت است و همه جوامع در غایت تکامل، راه غربی شدن را طی می کنند، سنگ بنای اسطوره کردن علم و تکنولوژی است . 

به عقیده یاسپرس، علم ، اسطوره مدرن اما ناقص زمان ماست، به عقیده او قطعا علم نیز مانند بسیاری از اسطوره های پیشین ، به تبیین دنیای طبیعی اطراف ما خواهد پرداخت، اما فقط می تواند به چگونگی وقوع پدیده ها پاسخ دهد و جوابی برای چرایی آنها ندارد

به طور طبیعی در جوامع بدوی تاثیر طبیعت بر بروز درماندگی و فرایند های مرتبط به آن گسترده و بیشتر بوده است. البته لازم به ذکر است که این تاثیر گذاری طبیعت بر زندگی بشر همچنان ادامه دارد . اما نکته قابل توضیح این است که در روند تکامل ، نقش عوامل دیگری نیز در درماندگی بشر ظهور پیدا کرده است که از جمله می توان به پیدایش حکومت ها ، تاثیر حکومت های دیکتاتور و با تشکیل نهاد خانواده ، نقش خانواده های دیکتاتورمآب اشاره کرد. 

افسانه یا اسطوره سیندرلا که در فرهنگ های گوناگون به اشکال متفاوت روایت می شود ، نمونه بارزی از این دوارن است . این تفکر هنوز نزد بسیاری از دختران جوامع گوناگون وجود دارد که روزی مردی با اسب سفید خواهد آمد و آنها را با خود خواهد برد. این سوار همان منجی است که این بار در شکل دیگری نمود پیدا کرده است . این دختران به علت سبک های دیکتاتوری که در آن رشد یافته اند و دچار درماندگی شده اند ،هیچ گاه فرصت کشف دنیای بیرون و درون با به صورت مستقل پیدا نکرده اند و این فرایند باعث می شود که فرد همواره منتظر پدیده دیگری باشد تا او را از موقعیتی که در آن هست نجات دهد. شاید این اتفاق و آن فرد منجی هیچ گاه به صورت اسطوره های مستقل همه گیر نمایان نشوند. اما این منجی ها خاصیتی مشابه با اسطوره به خود گرفته اند و یکی از پیش زمینه های شکل گیری اسطوره در سطح کلان می شوند. 

 

از درماندگی تا ظهور اسطوره / محمد حسن معافی

/ 0 نظر / 32 بازدید