دانشمندان علوم شناختی ...

اگر دانشمندان علوم شناختی بتوانند بیندیشند، افراد نانو آن را می سازند، افراد علوم زیستی آن را به کار می بندند و افراد فناوری اطلاعات آن را نظارت و کنترل می کنند.

دبیلو. ای والس

 

- علوم شناختی / چی فردنبرگ، گوردن سیلورمن 

/ 0 نظر / 23 بازدید