ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید

موزیک دوست دارید؟من لذت بخش ترین ساعات عمر خود را وقتی میدانم که از یک آهنگ موسیقی خوشم می آید. عجیب اینست که همیشه اینطور نیستم.گاهی موسیقی به هر نوعی که تصور کنید برای من خسته کننده و کسالت آور است.چرا دارم راجع به موزیک برایتان صحبت میکنم؟

در این سمفونی ها گاهی آهنگی آرام و کم از میان هیاهوی ارکستر رخنه میکند.این آهنگ خفیف و لطیف بخش است. اما به دل شما نمی نشیند. شما دائما انتظارش را دارید.باز این صدای خفیف تکرار میشود.منتها این دفعه بیشتر از بار اول  شما را میگیرد. کم کم تمام ارکستر یکصدا همان آهنگ دلخواه شما را با چنان قدرتی بیان میکند که دیگر اختیار از دستتان در میرود. مصیبت های جگرخراش هم همینطور بروز میکند.انسان اول تمام عمق آن ها را درک نمیکند.گاهی خودی نشان می دهند و در نیستی فرو می روند.ناگهان تمام ارکستر به صدا در می آید.آنوقت اشک از چشم شما جاری میشود و خودتان نمیدانید برای چه گریه میکنید.

 

چشمهایش / بزرگ علوی 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید