برایم کتابی بخوان...

برایم کتابی بخوان
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است
و هر فصل آن، شاخه‌ای از رسیدن.

کتابی که بوسیدنت را
به باران بدل می‌کند
و خندیدنت را
به دریای آرام.
برایم کتابی بخوان با سرانگشت‌هایت.

 

به قلم سید علی میرافضلی

/ 0 نظر / 4 بازدید