در جست وجوی آن لغت تنها

در هفته ای که ممنوعیت از نشر چشمه برداشته شد، رمان جدید بلقیس سلیمانی نیز منتشر شد. شعرهای تازه یدالله رویایی هم آمد و مقاله های سیاسی گابریل گارسیا مارکز باعث شد تا بار دیگر نام بهمن فرزانه را با آه و حسرت یاد کنیم. کتاب های زیر پرمخاطب ترین های هفته از بین تازه های ادبیات هستند... به روایتی. ادامه 

 

روزنامه شرق / شماره 1955

/ 0 نظر / 26 بازدید