نزدیک تر به زندگی

آنچه گفته می شود، هیچ گاه آنطور که گفته شده است، شنیده نمی شود. یک بار که این نکته را باور کردیم، می توانیم به آسودگی وارد گفتار شویم. بی آنکه کوچکترین دغدغه ای در مورد درست شنیده شدن یا نشدن داشته باشیم، بدون هیچ دغدغه ای جز این که گفتار خویش را هرچه نزدیک تر به زندگی نگه داریم 

 

پ.ن : دوری از دنیا / کریستین بوبن 

/ 0 نظر / 4 بازدید