غالبا دلم میخواهد...

- کسی که همه چیز را از دست داده می تواند همه چیز را نجات دهد. 

- فقدان هرچیز همیشه سبب میشود که ان را بهتر بشناسیم.

- ادمها یا دنیا (پول ،افتخار،همهمه)را میپرستند یا زندگی را (اندیشه سرگردان، مردم گریزی روح ها ، شجاعت سهره ها ). مسئله فقط مسئلۀ سلیقه است.

- غالبا دلم میخواهد ساقه علف یا گل مینای لرزانی باشم که معمای خاک او را نمی ترساند

- دلسردی در راه است باید رفت اما برای رسیدن به چه چیز و چه کس؟

- هر ازدواج امیخته ای از مرگ و رستاخیز است و هر عشق کاستی حیرت انگیزی دارد.

- محبتی که خداوند به ما دارد ، محبتی منطقی و حقیقی است .

- نبوغ پاسخی است به ناتوانی از زیستن.

- فاصله ، ریشۀ لطف و ظرافت است. زندگی بدون تعمق هیچ است.

- ویژگی انسانهای ژرف اندیش این است که هیچ کس را نادیده نمیگیرند.

- عشق فاتحان ، عشق قابل اعتمادی نیست.

-هیچ کاری فایده ندارد مگر دیدن انچه دوستش داریم.

- حساسترین ادمها همیشه بازنده اند.آنها محبوب خداوند هستند و او آثاز آزار و توهین دیگران را از چهره شان می زداید.

- از عشق هر کاری بر می آید ، مگر بیدار کردن مردگان ، اما من تردید دارم که حتا این نیروی شگفت از او دریغ شده باشد 1

 

پ.ن : در بانوی سپید پوش / کریستین بوبن

 

/ 0 نظر / 5 بازدید