وقتی شوق ایجاد و آفرینش در شما هست

نمی دانید وقتی شوق ایجاد و آفرینش در شما هست اما استعداد و پشتکار ندارید، چطور یآس و ناامیدی در لابلای وجود شما می خزد و دنبال لانه می گردد.

 

چشمهایش / بزرگ علوی 

/ 0 نظر / 19 بازدید