چرا قطع کردین ؟

- ستاد جشنواره تئاتر شهرداری؟ 
    - شما؟ 
    - رفتگرم. 
    - خسته نباشید. 
    - جسارتا نام خانوادگی ام رفتگره. 
    - امرتون؟ 
    - من یه متن نمایشی دارم... 
    - خب؟ 
    - دیروز به این شماره زنگ زدم یه آقایی گفت... 
    - ما اینجا آقا نداریم. 
    - یعنی چه؟ 
    - اینجا همه خانمن. آقا نداریم. 
    - مگه میشه. 
    - اینجا قسمت تئاتر بانوانه. 
    - ببخشید اگه یه آقا بخواد کاری انجام بده تکلیف چیه؟ 
    - زنگ بزنید به قسمت مربوطه. 
    - اسم قسمت مربوطه چیه؟ 
    - قسمت عمومی. 
    - نمره هم دارید؟ 
    - منظورتون؟ 
    - منظورم اینه که شماره ای از اونا دارین؟ 
    - زنگ بزنین به اطلاعات، وصل می کنن. 
    - چشم. شما اطلاع دارین چند نسخه از متن باید بیارم؟ 
    - دفه اوله متن ارایه می کنید؟ 
    - بله. 
    - تشریف بیارید راهنمایی تون کنن. 
    - اطاعت. کی بیام؟ 
    - هروقت دلتون خواست. 
    - همیشه باز هستین؟ 
    - در وقت اداری مراجعه کنید. 
    - چشم – ببخشید... آمدم؛ بگم با قسمت عمومی آقایان کار دارم؟ 
    - کار شما برای افراد بزرگساله یا کودک؟ 
    - کودک. 
    - تشریف بیارید. راهنمایی تون کنن. 
    - باید برم پیش کودکان؟ 
    - نفهمیدم؟ 
    - وقتی در قسمت تئاتر بانوان؛ خانم ها هستند، در بخش تئاتر کودکان؛ بچه ها به ارباب رجوع جواب می دن؟ 
    - ... 
    - چرا قطع کردین؟ من هنوز آدرس نگرفتم. 

 

درامهای تلفنی/ سوسن مقصودلو/ روزنامه شرق. شماره 1799
    

/ 0 نظر / 6 بازدید