شعور عاطفی ... تاملات منطقی

 

حذف بخش هایی از از استعدادهای افراد، به صورت طبیعی جای خود را به فرایندهای جدید روانی می دهد، از جمله انها می توان به اسطوره سازی و تفکر منجی گرایانه اشاره کرد ...

گفته می شود اسطوره ها نخستین دریافت عاطفی بشر درباره حقیقت هستند. از این نظر نخستین پویش انسان نسبت به حیات، پویشی بود که از سیستم لیمبیک سرچشمه می گرفت. یعنی پویشی که از ترکیب محسوسات و ترشحات ادرنالینی به دست می امد. حاصل تامل اولیه انسان، صورت ناصوابی از حقیقت،  در اندیشه ها به وجود آورد که بعدها این صورت و صور دیگری که در تاملات آدمیان به وجود امدند، از میان نرفتند و به موازات آن تاملات فلسفی و عقلانی بشر به وجود امدند و تا امروز به حیات خود ادمه دادند ... اسطوره ها از شعور عاطفی انسان سرچشمه می گیرند، هیچ اسطوره ای را نمی شناسید که بر تاملات منطقی و عقلی متکی باشد. ... می توان عقلانیت گرایش به اسطوره ها را نوغی عقلانیت ابتدایی نامید، اما باید توجه داشت که این نوع عقلانیت، با عقلانیت متعارف که متکی به برهان و استدلال و رابطه منطقی بین قضایا و تجربه هاست، به کلی تفاوت دارد ...

 

از درماندگی تا ظهور اسطوره / محمد حسن معافی 

/ 1 نظر / 33 بازدید
مِتـــــی

بلاخره اینجا هم مزین به پست جدید شد [نیشخند]