چه اندازه به عمد آن را درک کرده ایم؟!

در جهان همیشه بیش از آنچه انسان ها قادر به دیدن هستند، دیدنی وجود دارد، مشروط بر این که آرام تر قدم بردارند; در حرکت سریع بهتر نمی بینند. چیزهای با ارزش را باید دید و تعمق کرد، نه این که با شتاب از کنارشان عبور کرد. گلوله ای که به سرعت می رود لطفی ندارد و انسان ، اگر واقعا انسان است، از حرکت آرام زیانی نمی بیند، چون سربلندی اش ابداّ در رفتن نیست، بلکه در بودن است.

ما تنها با باز کردن چشمانمان می توانیم زیبایی را ببینیم، لیکن این زیبایی تا کی در حافظه مان باقی بماند بستگی به این دارد که چه اندازه به عمد آن را درک کرده ایم. 

 

آلن دوباتن/ هنر سیر و سفر : در باب مالکیت زیبایی

/ 1 نظر / 4 بازدید
رهگذر

اصل عدم قطعیت هایزنبرگ میگه هر چه آهسته تر حرکت کنیم میتونیم با دقت بیشتری اشیاء رو ببینیم حتی :) باید به این جور چیزی هم اشاره میکرد نگارنده البته ممکنه تطبیق کاملی نداشته باشه حرفم با اطل عدم قطعیت ها :)