مزایای خاص خود

داشتن روابط، یک چیز خوب و در واقع از بنیاد خوب را به زندگی ما اضافه می کند. اما این نوعی از خوبی است که برای آن جانشین هایی وجود دارد. داستان های عاشقانه بی شماری وجود دارندکه از بهتر شدن زندگی حکایت می کنند. اما این بُعد عاشقانه می تواند وجود نداشته باشد. خاطرات کارن آمسترانگ یک نمونه است. او نه رابطه عاشقانه نزدیکی دارد، نه فرزندی و نه حتی دوستان نزدیکی. هلن کلر هرگز ازدواج نکرد و فرزندی هم نداشت. کوته نظرانه خواهد بود اگر فکر کنیم که این زندگی ها به دلیل فقدان روابط نزدیک، معیوب بوده اند.
*
نمی توان گفت که بچه داشتن همواره بسیار بهتر از بچه نداشتن است. هر یک از این دو حالت مزایای خاص خودش را دارد. مسلما یک نوزاد پدیده ای حیرت انگیز است. اما در دنیای بیش از حد شلوغ ما فرزند نداشتن، عملا می تواند باعث بروز هزاران تفاوت در جهت بهتر شدن زندگی باشد. در نتیجه ی این تصمیم، در آینده فشار روی منابع طبیعی اندکی کاهش می یابد و شلوغی بیش از حد مدارس هم قدری کمتر می شود. این منافع در هر یک مورد بسیار اندک اند، اما با هم جمع می شوند. اندکی بهبود در زندگی گروه کثیری از مردم طی سال های متمادی، می تواند به اندازه ی آفرینش یک زندگی جدید، خوب باشد. هنگامی که وقت مان را با شغل پدر و مادر بودن پر نمی کنیم، نتیجه ی آن اغلب ایجاد فضای بیش تر برای چیزهای خوب دیگر است، خواه لذت بردن از ازدواج بدون فرزند باشد، یا تولید آثار هنری بیش تر و بهتر، مراقبت از حیوانات و یا پرداختن بیش تر به حدیث نفس.


وزن چیزها/ عباس مخبر

/ 2 نظر / 32 بازدید
زهرا

بعضی از بخش های وبلاگ شما دقیقا شبیه وبلاگ من هست. بدتر از همه نوشته معرفی وبلاگ و جمله امرسون. متاسفانه مجبور شدم بعضی چیزها را در وبلاگ خودم تغییر بدهم.

زهرا

بعضی از بخش های وبلاگ شما دقیقا شبیه وبلاگ من هست. بدتر از همه نوشته معرفی وبلاگ و جمله امرسون. متاسفانه مجبور شدم بعضی چیزها را در وبلاگ خودم تغییر بدهم.