زندگی یا مرگ من ...

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم – که می شوم – مهم نیست ، مهم این است که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد

ماهی سیاه کوچولو / صمد بهرنگی 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مجتبی

اولین و نزدیک ترین واقعیت به انسان جسمشه .... یادمه وقتی بستری بودم ، تمرکز روی درد پام باعث میشد احساسِ نزدیکیِ عجیبی با روحم داشته باشم . روحی که مدام نگرانِ جسمشه... و سرگردانیِ انسان هم به علت دور بودن از همین حقیقتشه...همه به فکر راضی کردنِ دیگرانن ، کمتر کسی هست که برایِ واقعیتِ خودش زندگی کنه . از لذت هایِ خودش لذت ببره و برایِ دردای خودش همدردی کنه...هنوز یه جایِ باور آدم ها میلنگه ...کمتر آدمی حاضره تا ساعت هایی با واقعیت خودش خلوت کنه و پربارترین لحظاتشو رقم بزنه