ضرورت داشتن یک زبان واحد

ما ضرورتا بهتر است اول از همه یک زبان واحد و استاندارد برای ابراز هرگونه رفتار متقابل طبیعی افراد داشته باشیم. از میان این همه حرفهای شاعرانه، ترانه های موسیقی و نغمه های عاشقانه که می شنویم. کلماتی مثل "کمک" ، "پیشرفت"و "بهبود" برای وضع رفتار مردم، کمتر از همه به چشم میخورد .انسان می تواند لحظۀ دردناک کشف حقیقت را به تعویق بیاندازد اما یک روز بالاخره حقیقت بر ملا می شود. 

 

T.Leary/ Dewitt State Hospital/ Feb.23, 1960

/ 2 نظر / 5 بازدید
ملای بی سواد

زبان واحد مسئله ای محال است. اگر بخواهیم زبانی واحد داشته باشیم باید فرهنگ. تاریخ و جغرافیا و دینین واحد داشته باشیم. زبان که مسئله ای قراردادی نیست. گاهی یک کلمه از بطن قرن ها اندیشه و تفکر زاییده شده است. فکر می کنم باید بیشتر در این باره اندیشید و نباید زود نظر داد[گل]

قلی

شما می تونی تا آن روز که پیشینه اغلب مردمروی زمین به اندازه کافی "واحد" شده باشد برای نظر دادن صبر کنی