به سوی آسمان

تلسکوپ در سال 1607 توسط عینک سازی هلندی به نام هانس لیپرهی با قرار دادن دو عدسی در دو سر یک لوله مقوایی اختراع شد که با آن میشد اشیای دور را نزدیک آورد و مورد بررسی قرار داد. این وسیله در ابتدا یک وسیلۀ بازی بچگانه بود. ولی دو سال بعد در 1609 وقتی این وسیله به فرانسه و سایر نقاط اروپا رسید، گالیله به جای آنکه سر این وسیله ساده را به سوی خانۀ همسایه بگیرد و در احوال شخصی دیگران جاسوسی کند ،آن را به سوی آسمان گرفت و به سیر و سیاحت در احوال ستارگان پرداخت که منجر به ایجاد تحولاتی عمیق در دانش بشری دربارۀ کهکشان ها و رابطۀ آن ها با زمین شد .

 

جرعه ای از جام وجودم ، از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر/ عبدالرحمن نجل رحیم 

/ 0 نظر / 29 بازدید