مشکلمان کوری است …همۀ زیر و بم زندگی همین جاست.

اگر می توانی ببینی، نگاه کن

اگر می توانی نگاه کنی، تامل کن

:

آنقدر از این دنیا دور افتاده ایم که هر روز که بگذرد، دیگر خود را نخواهیم شناخت و حتی اسم مان را هم به خاطر نخواهیم آورد.

:

هرکسی که با رغبت زود از خواب بیدار شود، برایش غیرقابل تحمل است که دیگران در کمال آسودگی همچنان در خواب باشد … تفاوت زیادی است بین آدمی کوری که خواب است و آدم کوری چشمهایش را بی هدف باز کرده است.

:

برای رسیدن به جایی که می خواهی، همه چیز به این بستگی دارد که کجا هستی.

:

چهار بعد از ظهر بود، هرچند که راستش را بخواهید برای ساعت فرقی نمیکند از یک به دوازده می رود ، بقیه فقط تصورات انسان است۱.

 

پ.ن :‌ کوری / ژوزه ساراماگو

 

/ 0 نظر / 4 بازدید