سرنوشت نوح

بچه که بودم، سرنوشت هیچکدام از شخصیت های تاریخ مقدس به نظرم دردناک تر از سرنوشت نوح نمی آمد، به خاطر توفان که او را چهل روز در کشتی اش زندانی کرده بود. بعدها، اغلب بیمار بودم، و روزهای درازی را من نیز در «کشتی» می ماندم. آنگاه بود که دریافتم نوح نتوانسته بود هیچگاه دنیا را به آن خوبی ببیند که از کشتی دید، هرچند که تنگ و بسته بود و زمین در تاریکی فرو رفته.

در جستجوی زمان از دست رفته / مارسل پروست / ج : اول - ص : 18

/ 1 نظر / 5 بازدید
مجتبی

واقعا دنیا این شکلیه ؟! یعنی کسی نیست که ما رو به ساحل برسونه ؟ من که هنوزم دارم فریاد می زنم .احتمالا امید زنده نگهم میداره[شوخی] تبریک می گم :) ... خوشحالم که دوباره برگشتید .