به خدا احتیاج داری ؟

یکی از آقای کوینر پرسید، خدایی وجود دارد یا نه؟
آقای کوینر گفت: به تو توصیه می کنم در این باب تأمل کن که آیا رفتارت با دانستن جواب این سوال تغییر خواهد کرد یا نه. اگر تغییر نکرد این پرسش خود به خود منتفی است. اگر تغییر کرد دستِ کم می توانم کمکت کنم و به تو بگویم: تو دیگر تصمیم خودت را گرفته ای، تو به یک خدا احتیاج داری

 

پ.ن : فیل،داستانک های فلسفی/ برتولت برشت

/ 3 نظر / 4 بازدید
ماسح

تو دیگر تصمیم خودت را گرفته ای، تو به یک خدا احتیاج داری

کافر خداپرست

برای این کسان دین صرفا جنبه روانی داره. اما به این پرسش هم باید پاسخ بدن توصیه چیزی که وجود نداره اما باورش سودمنده، آیا درسته یا نه؟