تصویری از جهان

علوم طبیعی، تصویری از جهان به دست می دهند که در آن ، انسان واقعی کنار گذاشته شده است و این درست در برابر علوم انسانی است. 1

 

پ.ن 1: فرد در جامعه امروزی/ یونگ 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مجتبی

می دونید داروین هم راست میگفت...اگر سیر طبیعیِ رشد مغز نبود هیچگاه فردی مثلِ یونگ نمی تونست با انسانهایِ فراطبیعیِ در ذهنش ارتباط برقرار کنه و ذهن وحشتزده این ارتباطو پس میزد ...