یکی از میلیونها

از میلیون ها سنگ همرنگ 

که در بستر رودخانه بر هم می غلتند

فقط سنگی که نگاه ما بر آن می افتد

زیبا می شود.

 

عباس صفاری.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدی

اره درسته شاید همین باشه که فقط عاشق یک نفر میشیم

زهرا(بسوی کمال)

آره اما اون یک سنگ نگاه ما رو منحصر به خودش نمیکنه هیچ وقت! نگاهی دیگر و سنگی دیگر...