خود

 

اگر "من " بتواند، برخی از باورهای خویش را از چنگ قدرت خود آزاد سازد، احراز مقام و موقعیتی، میان خودآگاهی با آن ارزشهای صعب الوصولش، و ناخوداگاهی با آن نیروی حیاتی و قدرتش، ممکن الوجود می باشد، به این ترتیب مرکز جدیدی برای شخصیت می تواند پدید آید، مرکزی که ماهیت آن با مرکز من (Ego-center) متمایز است. یونگ این مرکز جدید را خود (Self) می خواند. (p 100)

یونگ می گوید : "خود" نه تنها مرکز، بلکه محیطی است که خودآگاهی و ناخودآگاهی را در برمیگیرد، "خود " مرکز این تمامیت است، همچنان که "من" مرکز خودآگاهی می باشد. تجربه و استنباط "خود" به صورت سنخ باستانی است و در رویاها و تجلیات به شکل تصویرهای گوناگون، که آنها را می توان سنخ های باستانی "خود" خواند، به نمایش در می آید. ..

کودک رمز و تمثیل شایع "خود"است، او گاهی به شکل کودک اسمانی یا جادویی، گاهی به هیئت کودک عادی، یا حتی بچه کثیف و ولگرد در می آید. اشتغال خاطر بی پایان افسانه و ادبیات توده مردم با تاثیر محرک ذهنی مفهوم کودک، و همچنین مقام بلندی که آن در بسیاری از ادیان به خصوص مسیحیت اشغال می کند، روشنایی قابل ملاحظه ای به معنای کودک، به عنوان رمز و نشانۀ "خود" می افکند. ...

"خود" همچنین در رویاها می تواند به صورت یک حیوان یا تخم ، ولادت و گسترش یابد و همچنین به صورت موجودی دوجنسیتی(تمثیل واضح کمال) یا همچون "گنجی صعب الوصول " رخ بنماید. در این مورد آخر ، آن، به شکل جواهر، گل، تخم یا گلوله زرین، یا پیاله است. اشکال هندی چون دایره، چرخ  ،مربع، هر چیز چهارپر، از چلیپای متساوری الاضلاع تا تمثیل خانگی چهار میوه گرد (مثلا گردو و فندق) منظم  در داخل یک بشقاب، مکرارا به عنوان تمثیل های "خود" پدیدار می گردند. (P 104, 105)

همه این اشکال منظم متحد المرکز، غالبا به عنوان ماندالا (Mandala) شناخته شده اند، ماندالا لغتی سانسکریت به معنای حلقه سحر آمیز ...  یکی از کهن ترین تمثیلات دینی است (نخستین شکل شناخته شده آن چرخ خورشید است ) که در سراسر دنیا یافت شده است. .. (P 106)

 

مقدمه ای بر روانشناسی یونگ / فریدا فوردهام

/ 0 نظر / 75 بازدید