هیچکس شاعر نیست . تنها شعر وجود دارد

ساعت شنی ِ کتاب از طلای خود تهی شده، اما دانه ی این جمله همچنان در حباب بالایی ساعت باقی مانده است ، آنچنان که گویی زمان تاثیری بر سادگی آن نگذاشته است. روزی آن را در دفترچه ای یادداشت می کنید تا از نزدیک، بهتر آن را ببینید :

"هنگام بازگشت، هم‌چنان که زاغ‌ها را بر دشت‌های پوشیده از برف نظاره می‌کردم، به خود می‌گفتم: «می‌باید از موفقیت بپرهیزی!»"

این جمله حرکتی بی پایان دارد. حرکت آمد و شد میان قلبی فسرده و برف سپید. خلوص برف سبب گشته که مردی که به تماشای آن نشسته، خواسته ی خویش را به یاد اورد، خواسته ای چندان نیرومند که یارای پایداری برابر آن را از کف داده و از آن اندوهگین گشته است. این دلتنگی برخاسته از برفی است که زاغ های سیاه آن را لکه لکه کرده اند. در این جمله نور انتشار دارد. مانند شیره ی نباتی درخت که در دایره هایی که به تدریج بزرگ و بزرگ تر می شوند، جریان دارد. در این جمله روح و دنیا نشانه های خود را تا به ابد با یکدیگر مباده می کنند: 

خالصی در ما به سان ِ "برف" است. "زاغ ها" مانند سرزنشی روی برف نشسته اند. مخاطب این جمله معشوقه نیست، حتی اگر نامه برای اون نوشته شده باشد. مخاطب این جمله کسی است که ساکت و آرام آن را بر زبان آورده و یکه و تنها روی صندلی قطار نشسته است. این جمله از فرانتس کافکا به سوی فرانتس کافکا می رود و در میانه ی راه ، از دشت های پوشیده از برف می گذرد. این جمله ی یک شاعر است . پس جمله ی کسی است که وجود ندارد.

در قطار مسافران زیادی هستند. مثلا یک دانشجوی جوان شیمی که می رود تا به نامزدش بپیوندد، مزرعه داری که از محضر باز می گردد، کودکی در آغوش مادر به خواب رفته و لمس شانه های جاوادنه ، او را آرامش بخشیده است. سه نظامی که به مرخصی می روند، اشخاصی دیگر و البته مرد جوانی که در اداره ی بیمه کار می کند. اما از شاعر اثری نیست . جرا که هیچکس شاعر نیست . زیرا سرشت آدمی در میانه است . ناتوانی او یا ظرافت او . تنها شعر وجود دارد . 

شعر به سان دشتها، به سان برف، به سان فصول وجود دارد. اما هیچکس شعر نمی سازد، همچنان که هیچکس نمی تواند رگبارهای بهاری یا برف های زمستانی را بر ما ارزانی دارد . شعر حیات زلالی است که در وجود ما گام می نهد تا آن را بشناسیم، شناختی اثیری، ظریف، همانند شناختی که مادر از فرزند یا عاشق از معشوق دارد: بیش از آنکه دانستن باشد، لبخند است. بیش از آنکه سخن باشد، سکوت است. شعر چیزی نیست جر تردی این شناسایی و بیداری خلوص در ما که بسی والاتر از ماست . این خلوص از زیبایی یک نوشتار سرچشمه نمی گیرد ، بلکه از شفافیت یک زندگی پدید می آید .

و شاعر اگر به راستی باید این واژه را نگاه داشت، کسی است که نفس خود را در سینه حبس می کند و برای زمانی کمابیش طولانی، تبدیل به هیچکس می شود. غرابت او از آن روست که در عین خاموشی گویاست. روی سخن او با دیگران نیست. روی سخن او با خودش است ،انچنان که گویی با دیگری سخن می گوید، و کلام او چندان ضعیف است که به هدف خود نمی رسد و به سوی او باز نمی گردد و مانند بخاری بر دنیا می نشیند. این کلام در دشتها سرگردان است و در هوا پراکنده است، گوهر هر شعر است و این گوهر به سوی هیچ کس نمی آید و از این روست که به یقین ما را لمس نمی کند. آنگاه که روی سخن مستقیما با ماست چیزی نمی شنویم، زیرا چیزی برای شنیدن وجود ندارد، زیرا نیتی جز مطیع کردن ما درمیان نیست. هر کلام سر آن دارد که در دنیا به پیروزی رسد و بر ما فرمان راند، حتی کلامی که از فروتنی حکایت دارد و از قضا این کلام ها بی از همه سر فرمانورانی دارند. آنچه خطاب به ما گفته می شود ،ما را می نگرد تا مجابمان سازد یا بفریبدمان. 

ما تنها آن چیزی را می توانیم نیک بشنویم که ما را نمی نگرد: کلامی که از ما هیچ نمی خواد، کلامی ضعیف که بر فراز دشت ها به رقص در می آید و در زمزمه ای حل می شود: " می باید از موفقیت بپرهیزی : آن "موفقیت" ی که کافکا در این نامه از آن یاد کرده ، موفقیت ِ معامله ای به سرانجام رسیده است، با حاصلی بیش از آنچه در ابتدا از ان انتظار می رفت. اما طنین این جلمه در شما آنقدر شیرین و دراز است که تصاویر بسیاری را در زیر این سخن بر شما آشکار می سازد: پیروزی یک تاجر، یک نویسنده، و ای بسا سرمستی یک عاشق. تمام این تصاویر ِ موفقیت ، مظاهر دنیا هستند، چرا باید از آنها پرهیز کرد؟

این نکته بر شما بدیهی می نماید که جز آنچه بر ما زیان می رساند، نمی پرهیزیم. آنچه در دنیا فرادست می آوریم . آن نیز به نوبه خود مار را فرادست می آورد. انسان مال اندور مغلوب مالی است که اندوخته است. نویسنده در هیاهوی تقدیس شدنش، فراموش میگردد و عاشق؟ عاشق فرق می کند- این را خوب می داند . این بسته به اوست و قلب پویشیده از برف او ... 

 

کریستین بوبن/ کتاب بیهوده .

/ 0 نظر / 43 بازدید