خطای من نبوده است

در سراسر زندگی احساس تنهایی شدید کرده ام و همواره از اعماق قلبم آه کشیده و انسانی را طلب کرده ام. اما افسوس، بیهوده بود من در تنهایی باقی مانده ام، اما می توانم با صداقت بگویم که خطای من نبوده است، زیرا از هرکس که انسان بود روی برنگردانده و دوری نکرده ام.

 

آرتور شوپنهاور 


/ 1 نظر / 24 بازدید
مجتبی

ادمها بیشتر از اینکه مقصر باشند گمراهن ،برایِ اینه که رنج می کشند...