رمانِ خوب

 رمانی که جزء ناشناخته ای از هستی را کشف نکند، غیر اخلاقی است . شناخت ، یگانه اخلاق رمان است ، رمان باید در بخشهای تفکر امیزش ، گهگاه به نغمه و ترانه مبدل شود. ۱

 

پ.ن: میلان کوندرا/  هنر رمان

/ 0 نظر / 5 بازدید