سرانجام ذهن انسان

تقریبا برعکس آن چیزی که پیش می رفت، علوم رشد و توسعه یافته اند. آن چه که بسیار از ما دور بود، اول از همه قانونمند شد و به تدریج در پی آن، موارد نزدیک وارد این قلمرو شدند. ابتدا فلک و آسمان ، سپس کرۀ زمین، بعد زندگی گیاهان و حیوانات و به دنبال آن، بدن انسان و سرانجام ذهن انسان ( که البته هنوز هم خیلی کامل نشده است) برتراند راسل 1935

 

 علوم شناختی / چی فردنبرگ، گوردن سیلورمن

/ 0 نظر / 21 بازدید