افکار ما

- چشم اندازها با پیروی از افکار ما، تغییر حالت می دهند. جنگل های تاریک ترسی را بازگو می کنند. نخستین کوهستان های دوردست از امید و آرزو حرف می زنند. 

- نقاشی کردن در دراز مدت آدم را نابینا می کند. 

- داستان هنر فقط به درد نابغه ها و احمق ها می خورد. 

- سن واقعی از صدا مشخص می شود. شور و حرارت کلام اشخاص، بهتر از هر چیز،سن آنها را اعلام می کند

 

زن آینده / کریستین بوبن

/ 1 نظر / 3 بازدید