خر نشو

هایدگر آن حکیم ژرف‌اندیش

مرگ را کار خر شمرده زپیش

پند او را بگیر نیک به گوش

خر نشو، تو بمیر، لیک به هوش


پ.ن : خداحافظ گاری کوپر/ رومن گاری

/ 2 نظر / 5 بازدید
سید سجاد علوی حجازی

اولا اینکه هایدگر کی هست واقعا نمیشناسمش ؟ دوم اینکه این بحثش با حال و فلسفی بود که خر نشو، تو بمیر، لیک به هوش [نیشخند]

زهرا(بسوی کمال)

نویسنده کجایی هست؟