جستجو

بشر به جستجوی خود ادامه خواهد داد ، ولی فقط تا زمانی که با علاقۀ شور انگیزی ترغیب شود و این علاقه شور انگیز براساس عقیده ای (غیرقابل اثبات به وسیلۀ علم ) استوار خواهد بود که جهان جهت و مقصدی پیدا می کند. 

 

پ.ن : پدیدۀ انسان/تیار دوشاردن

/ 2 نظر / 3 بازدید
مجتبی

دوس داشتم

mehdi

علاقه شور انگیز؟مثل چی؟ به هر حال ما در کل یه سری امید های کلی داریم توی زندگی مثل امید به فردایی بهتر[[لبخند]