آن عشق است ...

می دانید آتشی که زیر خاکستر می ماند چه دوام و ثباتی دارد؟عشق پنهانی عشقی که انسان جرات نمیکند هرگز با هیچکس درباره آن گفتگو کند به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید _ از لحاظ قیود اجتماعی از نظر طبقاتی به سبب اینکه معشوق ادراک نمیکند-و به هرعلت دیگری آن عشق است که درون آدم را میخورد و می سوزاند و آخرش مانند نقرۀ گداخته شفاف و صیقلی میشود.

 

چشمهایش / بزرگ علوی

/ 3 نظر / 22 بازدید
مجتبی

انگار هیچ نقابی نداره ،آدم قشنگ احساسش میکنه ...دمش گرم :)

sajad.a.h

عشق هزار و یک نمود دارد و برای هر کس یکسان نیست. چه بسا کسی که با معشوقش به هر دلیل تناسب ندارد ولی میگوید و ... [گریه]

میم دال

یه جورایی انگار بزرگ علوی واقعا خودش این عشق پنهان رو داشته چون انگار درد خودش رو داره میگه