زندگی شکستنی و گذراست....

- مامان صورتی ،‌به نظرم می رسه که هیچ کس به من نمی گه که دارم می میرم. نگاهم می کند. آیا حالت و رفتارِ او هم مثل دیگران خواهد بود؟

- خواهش می کنم خفه کنندۀ لانگدوک، دندون رو جگر بذار و خوب گوش کن . اسکار برای چی میخوای چیزی رو که می دونی بهت بگن؟

اوه پس او هم شنیده است.

- مامان صورتی به نظرم این بیمارستان اونی که بایست باشه نیس. مگه بیمارستان جایی نیس که آدما میان تا حالشون خوب بشه. در حالی که این جا برا مردن هم میان. 

- حق با توئه اسکار، فکر می کنم همین اشتباه رو هم برا زندگی می کنیم . ما فراموش میکنیم که زندگی شکستنی و گذراست. همه تظاهر می کنیم که انگار همیشگی هستیم 

 

پ.ن : اسکار و خانم صورتی / اریک امانوئل اشمیت / ترجمه مهتاب صبوری 

/ 0 نظر / 4 بازدید