باغی را زنده کردن

مری با خواهش گفت : باز هم به کمکم می آیی؟ مطمئنم من هم می توانم به تو کمک کنم. من می توانم زمین را بکَنم و علفها را بیرون بکشم و یا هر کاری که تو به من بگویی. دیکون ، می آیی؟

دیکون با قاطعیت پاسخ داد: اگر تو بخواهی، هر روز می آیم چه باران ببارد چه آفتابی باشد. این بهترین سرگرمی است که در زندگیم داشته ام – زندانی بودن در اینجا و باغی را زنده کردن.

 

باغ مخفی/ فرنسیس هاجسن برنت

/ 0 نظر / 7 بازدید