از این فاصله ...

کرم های شب تاب در آسمان پر سبزه و علف  و گودال های کوتاه ، فریبنده اند . در کف یک دست ، دیگر تقریبا جذابیتی ندارند و فقط نوری کم سو و اندک متصاعد می کنند. برخی اشخاص و برخی اشیا ، نیاز به فاصله دارند که آنها را از ما دور نگه می دارد و این فاصله ، عبور ناکردنی باقی میماند . آنها از این فاصله تغذیه میکنند. 

 

پ.ن: ابله محله/ کریستین بوبن

/ 1 نظر / 4 بازدید
مجتبی

فاصله نشانگر اینه که اون واقعیت از ما نیست...