بی آلایش

باغبان گفت : من و تو خیلی به هم شباهت داریم ، من و تو از یک خاک و گل هستیم . هیچ کداممان زیبا نیستیم و هردو نفرمان به همان عبوسی هستیم که نشان  می دهیم. هر دومان خشن و بد خلق هستیم ، هر دوی ما ، قسم میخورم .

این گفتگویی بی آلایش بود و مِری لناکس هرگز درباره خودش حقیقت را نشنیده بود. خدمتکاران بومی همواره به او احترام گذاشته بودند و هرکاری که کرده بود از او اطاعت کرده بودند. هیچ گاه در مورد ظاهر خود چندان فکر نکرده بود اما به این فکر فرو رفت که آیا به اندازۀ بن و درستاف ( باغچه بان ) نچسب بود و عبوس و ترشرو ؟ او ناگهان به این فکر کرد که مبادا عنق باشد و احساس  ناراحتی کرد. 

 

باغ مخفی/ فرنسیس هاجسن برنت

/ 0 نظر / 5 بازدید