30 یا سی

هزینه سیاسی
: دادا پس چی می‌گن زندانی سیاسی هزینه داره؟ اینجا که همه‌چی‌ش مجانی‌یه‌س. شام مجانی، ناهار مجانی، صبحونه مجانی، آب و برق مجانی، حموم مجانی. 
- یه‌تا چی دیگه هم هست شما از قلم انداختی. 
: چی‌چی‌یه‌س؟ 
- اینجا در قفله، وقت و بی‌وقت یه‌تا مهمون پا نمی‌شه شام و ناهار بیاد خونه آدم. 
: پس من زنگ بزنم منزل، بگم آ خانوم بچه‌ها فعالیت سیاسی کنند بیان اینجا، آ خیلی مقرون به صرفه‌س! 
 
انگیزه سیاسی
سین: شما چرا کار سیاسی می‌کنی؟ 
جیم: برای اینکه آمار بیکاری در کشور بیاید پایین. 
سین: پس چرا کار اقتصادی نمی‌کنی؟ 
جیم: چون فامیل‌هامون سیاستمدار نیستند. 
 
لایک سیاسی
زدن لایک سیاسی در این سایت ممنوع است. 
 
تغذیه سیاسی
سین: از کجا تغذیه می‌شدی؟ 
جیم: اوایل از مادرم. اما بعدها که بزرگ‌تر شدم از شیشه شیر. در این سال‌های اخیر هم از یخچال تغذیه می‌شدم. 
 
منبع سیاسی
سین: منبع شما کجا بود؟ 
جیم: ما منبع را روی پشت‌بام گذاشته بودیم. 
 
کلیه سیاسی
سین: کلیه اقدامات، کلیه روابط، کلیه اهداف، کلیه آمال، کلیه آرزوها و کلیه خاطرات خود را بنویسید. 
جیم: ببخشید این سوال چند نمره داره؟ 
سین: نیم نمره. 
 
ادای سیاسی
سین: کلیه دوستان خود را با رسم شکل توضیح دهید. 
جیم: ببخشید ما نقاشی‌مون خوب نیست. نمی‌شه اداشون‌رو دربیاریم؟ 
 
ضرب‌المثل سیاسی
بیرون زندان: کوه به کوه نمی‌رسد، دیوار به دیوار نمی‌رسد، آدم به آدم می‌رسد. 
در زندان: تنها کسی که به آدم می‌رسد و رسیدگی می‌کند دیوار است. 
پ.ن : خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد/ پوریا عالمی
/ 1 نظر / 4 بازدید
سید سجاد علوی حجازی

حالا چرا اون زندانی سیاسی را از هم شهری های ما ( اصفهان ) انتخاب کردین؟[نیشخند] مطالب بسیار زیبا بود.[گل]