تلۀ زندگی

زندگی یه تله بزرگه که رو زمین پهن شده، تا وقتی سرت پایین ِ و به دونه های کوچیک نوک می زنی، کاری به کارت نداره،  اما به محض این که هوس کنی بپری، بندها به پات گره میخورن و هرچی بال بال بزنی به جایی نمی رسی . 1

پ. ن 1: سقط جنین/ علی رضا میر اسداللّه 

/ 0 نظر / 5 بازدید