زهر هجری که چشیدم ...

من یک روزٍ گرم تابستان، دقیقا یک سیزده مرداد، حدود ساعت سه و ربع کم بعدازظهر، عاشق شدم. تلخی ها و زهر هجری که چشیدم، بارها مرا به این فکر انداخت که اگر یک دوازدهم یا یک چهاردهم مرداد بود، شاید اینطور نمی شد.

 

دایی جان ناپلئون / ایرج پزشک زاد

/ 0 نظر / 5 بازدید