طنزی که قادر است تاریخ را نابهنجار بداند.

ماک ایوان : در کتاب خنده و فراموشی شما دو نوع خنده را توصیف می کنید . خنده شیطان که به بی معنایی همه چیز می خندد و خنده فرشتگان، که طنینی تصنعی دارد و شادمانی می کند که چقدر همه چیز منطقی سازمان یافته و همه چیز روی زمین چقدر بقاعده است. گمانم شما چکسلواکی را متعلق به دار و دسته شیطان می انگارید. چک ها همچون شیطان می خندد و روسها همچون فرشته ها . 

کوندرا : کاملا صحیح است

ماک ایوان : پس تعلق به کشوری کوچک بر نگرش شما نسبت به جهان تاثیری عمیق دارد؟

کوندرا: خیلی فرق دارد. برای مثال، سرود ملی را در نظر بگیرید. سرود ملی چک با سوالی ساده آغاز می شود : " سرزمین مادری­­ام کجاست؟ " تصور ما از سرزمین مادری به صورت یک سوال است به صورت تزلزلی ابدی. یا سرود ملی لهستان را در نظر بگیرید ،که با این کلمات آغاز می شود: " لهستان هنوز ... " و حال آنکه با سرود ملی اتحاد شوروی مقایسه کنید : " روسیۀ بزرگ برای همیشه به اتحاد تجزیه­ناپذیر سه جمهوری پیوسته است" یا با سرود ملی انگلستان :" پیروز ، شاد و بشکو." اینها کلمات سرود ملی کشوری بزرگ است – شکوه  ،بشکو، پیروزی ، بزرگی ،  افتخار ، جاودانگی – بله جاودانگی ، زیرا ملل بزرگ خود را مرگ ناپذیر می دانند، می بینید، اگر انگلیسی باشید، هرگز در مورد مرگ ناپذیری ملت خود تردید نمی کنید، چون شما انگلیسی هستید. هیچ گاه انگلیسی بودن شما مورد سوال قرار نمی گیرد، ممکن است در مورد سیاستهای انگلستان تردید داشته باشید اما در مورد بقای آن تردیدی ندارید.

...

ماک ایوان : سختگیرانه قضاوت می کنید

کوندرا: نه سختگیرانه نه ، من نمی گویم سختگیرانه، تاریخ در مورد ما به ناحق قضاوت خواهد کرد، چرا فکر کنیم که منصفانه قضاوت میکند؟ قضاوت تاریخ حتما ظالمانه است، شاید حتی احمقانه . گفتن  این حرف که تاریخ در مورد ما قضاوت خواهد کرد – که حرفی معمولی است، همه آن را می گویند- به این مفهوم است که  ما تاریخ را ناگزیر عقلانی می دانیم – با حق ِ قضاوت ، با حق بیان حقیقت . این تصوری است که در میان ملل بزرگ می یابیم که ، چون سازنده تاریخند، همیشه آن را بخرد و مثبت می انگارند. امااگر متعلق به کشوری کوچک باشید، تاریخ را نمی سازید، اسباب دست تاریخید. تاریخ چیزی دشمن خوست، چیزی که در برابر آن باید از خود دفاع کنید، بیدرنگ احساس می کنید تاریخ ستمگر است، حتی احمق است و نمی توانید آن را جدی بگیرید. طنز خاص ما بدین سبب است: طنزی که قادر است تاریخ را نابهنجار بداند. 

 

کلاه کلمنتیس/ مصاحبه با میلان کوندرا  / میلان کوندرا / مترجم احمد میرعلائی

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
سید محمود میرافضلی

با سلام و احترام...مجموعه بسیار خوبی فراهم کرده اید..از هر کتاب یک یک چند جمله...ابتکار بسیار خوبی است...اسم وبلاگ شما..... از هر گلستان گلی است