طعم خوشمزۀ آبنباتی که نباید می دزدیدیم

هم آغوشی پنهانی مانند آبنبات دزدین از بقالی است. لذت بخش. طعم خوشمزۀ آبنباتی که نباید می دزدیدیم، ته دهانمان. 

 

زن آینده/ کریستین بوبن  

/ 2 نظر / 19 بازدید
مجتبی

انسان در ذهنه خودش آزاده ،ولی در دنیایِ بیرون باید خودشو با ارزشهای جامعه ش وفق بده ، وگرنه اذیت میشه یا باعث اذیت میشه