احتمالا...

- احتمالا دوست داشتن ،بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است.

- اگر از خویشتن خود بیرون نیایی هرگز کشف نخواهی نمود که کی هستی.

 

پ.ن: قصۀ جزیره ناشناخته / ژوزه ساراماگو

دانلود 

نقد داستان   

/ 7 نظر / 3 بازدید
مجتبی

قدرت منو یادِ نیچه میندازه و نیچه منو یادِ ضعف و بیماری ... "دوست داشتن"، بی نهایتی بینِ دونهایته عشق و بی زاری، نه شروعی داره و نه پایانی :)

روشنا

قطعاً دوست داشتن ،بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است.

tohid

کرمها دوست داشتنی میشوند اگر برای کتاب باشند

یه دوست

اهم، دوست داشتن بهترین شکل مالکیت خواهد بود احتمالا اگر دوست داشتنت را بفهمد زندگی بهم یاد داد اگر دوست بداری و دوستت نداشته باشد(هرکه و هر چه و هر...) آن وقت تو مالکی یا اسیر... وقتی دوست داری و او آزا می بیند از این دوست داشتن و تو حاضری برای دوست داشتنش حتی نشان ندهی دوست داری و حتی خود را به کوچه بیراهه بزنی و اما... با شبهایش و دلتنگی هایش چه کنی؟

رـهـآااآ...!

همچون بــآرآن بــآش کــه در ترنمش "علفـــ ِ هرز" و " گل ِســــرخ" یکیستـــــ ـــ ــ ـ ...[گل]