لطمه ای که وارد می آید...

بعضی از بزرگسالان هنوز در ته دل به همۀ ان چیزهایی که در بچگی به آنها یاد داده بودند اعتقاد دارند و وقتی پیچ و خمهای زندگی آنها مثلا با روحانیت سرودهایی که در ایام کودکی، روزهای یکشنبه در کلیسا می خواندند تطبیق نمی کند، احساس شرارت پیدا میکنند. 

لطمۀ وارد آمده تنها به خاطر بوجود آمدن شکافی بین شخصیت منطقی و اگاه [بالغ] و شخصیت کودکانه و ناآگاه [کودک]  نیست، بلکه لطمه در این واقعیت نهفته است که قسمتهای معتبر اخلاقی سنتی همراه با قسمتهای غیر معتبر آن همه یکجا از اعتبار افتاده اند. 

این خطر از سیستم تعلیمات جزمی مسیحی نیز جدا نیست. وقتی یه نوجوانی سیستمی را تلقین می کنند، به طور حتم وقتی به بلوغ فکری رسید آنها را دور می ریزد

 

پ.ن : چرا من یک مسیحی نیستم / برتراند راسل

دانلود زبان فارسی و اینجا 

/ 0 نظر / 5 بازدید