چون مادری ...

مادربزرگ... همیشه از خدا می خواست بهانه ای پیدا کند و در باغچه گشتی بزند و با استفاده از آن فرصت در سر ِ راهش چندتایی از قایمه های بوته های گل سرخ* را دزدانه بکند تا گل ها حالت طبیعی تری پیدا  کنند، چون مادری که دست در موهای فرزندش می کند تا آنها را که آرایشگر بیش از اندازه صاف و پخت کرده بژولاند.

 

در جستجوی زمان از دست رفته/ ج اول: طرف خانه سوان/ ص: 76

* شاخه های مخفی گل سرخ ِ‌ پنهان شده در بوته ها را بیرون بکشد ... 

/ 0 نظر / 6 بازدید