دیگر فضایی نیست

نوعی بدجنسی در قلب انسان وجود دارد، آن قدر عمیق که اگر بخواهیم بیرونش بکشیم، حتماً می میریم. این بدجنسی، اشتیاق نام دارد… اشتیاق واژه ای است برای بیان تیرگی ها و نیز روشناییها. واژه ای برای بیان تیرگی در میان روشنایی. فکر منجمد می شود. هوا سنگین، فضا تنگ. دیگر فضایی نیست مگر برای دو نفر که آماده می شوند تا یکدیگر را ببلعند.   فضا فقط برای یک نفر باقی است. دیگر در هیچ جای دنیا برای هیچ کس جایی نیست.

 

زن آینده / کریستین بوبن 

/ 0 نظر / 4 بازدید