نیروهای زیست شناختی پیچیده

اغلب گفته می شود که سه دگرگونی بزرگ در اندیشه، دیدگاه مرجعیت بشر را تهدید کرده است. اول، کپرنیک اثبات کرد که زمین مرکز عالم نیست تا در پیرامون آن همه اجرام سماوی بچرخند. دوم، داروین نشان داد که ما مرکز زنجیره حیات نیستیم، بلکه مانند همه مخلوقات، از اشکال دیگر حیات تکامل یافته ایم و سوم، فروید که ثابت کرد که ما اربابان خانه خود نیستیم، بیشتر رفتارهای ما توسط نیروهایی خارج از آگاهی و شعور ما کنترل و اداره می شوند. شکی نیست شریک نظریه فروید که مورد اعتراف وی قرار نگرفته، آرتور شوپنهاور است. چرا که سالها قبل از تولد فروید، شوپنهاور مطرح کرده بود که ما با نیروهای زیست شناختی پیچیده ای هدایت می شویم و سپس خود را با این تفکر فریب می دهیم که ما آگاهانه اعمال خود را انتخاب می کنیم.

 

اروین دیوید یالوم

 

/ 2 نظر / 29 بازدید
مجتبی

بسیار زیبا بود ... انسان سه تا ناخوداگاه داره ، یک آگاه و یک روح،برای همین شناخت ، تشخیص و رابطه با این ابعاد از مهمترین عواملی هست که می تونه باعثِ آرامش و عدم سردرگمی در فرد بشه...

alive

چی بگم؟ الان من کامنت رو باز کردم که چی بگم؟[کلافه]