ناشی از عمیق ترین عشق

اینکه انسان به خود اجازه دهد روح وحشی ِ دیگری او را برانگیخته کند ، چه بترسد و چه نترسد ، عملی ناشی از عمیق ترین عشق است. در جهانی که انسانها این قدر از ضرر کردن می ترسند، می بینیم که چه دیوارهای بلندی در برابر جذب شدن به سوی الوهیت روح ِ انسانی دیگر برپاشده است 1

 

پ.ن :‌ زنانی که با گرگها می دوند / کلاریسا پینکولا استس/ ترجمه : سیمین موحد

/ 0 نظر / 5 بازدید