همه جنگ ها بر سر همین است

ما و آنها
همه مان روی هم رفته فقط آدم های معمولی هستیم
من و تو
فقط خدا می داند که دلخواه ما باشد
از پشت سر فریاد زد به پیش
و سربازهای خط مقدم به خاک افتادند
و ژنرال نشت و خط های نقشه
جا به جا شدند
سیا و کبود و زخمی و زیلی
هیچکس به هیچکس نیست شیر تو شیر عجیبی است
آخرش هم باید دور خودت بگردی و بگردی و بگردی
مرد پوستر به دست گفت
مگر نشنیده ای که این فقط یک جنگ زرگری است
مرد تفنگ چی گفت:گوش کن پسرم
آن تو برای تو هم جایی است
بی پول و پله
کاریش نمیشود کرد اما همه جا فراوان است
پولدار و بی پول
و کی انکار می کند که همه جنگ ها بر سر همین است
بیرون از راه روز شلوغ و پر کسب و کاری است
فکرهایی در سر دارم
پیرمرد که پول یک چای و یک تکه نان را نداشت مرد.   ترانه های پینک فلوید/ راجر واترز. سیدبارت/ ترجمه م.آزاد-ف.تمیمی دانلود کتاب   نابغه خودشیفته : به بهانه 70سالگی «راجر واترز» روزنامه شرق : http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2808199  

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
0

نمی‌دونستم چنین کتابی هم تو ایران منتشر شده! عجیبا قریبا :دی