من کیستم؟

راما : علت مهمی که باعث شد تا من به عصب پژوهی علاقمند شوم و آن را انتخاب کنم این بود که من هم مثل هر انسان دیگری نسبت به خودم بیشتر از هر چیز دیگری کنجکاو بودم و می خواستم خودم را بشناسم. این یک رشته تحقیقی است که محقق را به قلب مسئلۀ هستی شناسی انسان نزدیک می کند. هم اکنون، انقلابی در علم در حال وقوع است. کار یک عصب پژوه امروز فقط مطالعۀ مغز افراد سالم و بیمار نیست، یک عصب شناس یا عصب پژوه امروز در مقابل این سئوال هستی شناختی قرار دارد که " من کیستم " ؟ آیا ذهن من از شبکه های نورونی مغز من برمی خیزد ؟ اگر چنین است مسئلۀ ارادۀ آزاد چه می شود ؟ این کیفیت خاص که مغز می کوشد تا خود را بشناسد، عصب شناسی را از هر رشتۀ دیگری جذابتر می کند

 

جرعه ای از جام وجودم ، از مغز تا آگاهی، فلسفه و هنر/ عبدالرحمن نجل رحیم 

/ 0 نظر / 28 بازدید